27

Ram Navmi Celebration

Ram Navmi Celebration

Wednesday 5th April 2017

Shree Ram Janam – 12 pm

Abhishek          12.10 pm

Rajbhog –
Shree Ram – Lalla Arti: 12.20pm

Shree Ram Darbar Dhwaja Rohan – 12.30 pm 

Mukhya  Yajman    

Sponsorship available £251 event         

List Your Names For Mukhya Yajman
And Flag Hoisting Yajman With Shastriji